Virtual Reality toepassen in praktijksituaties bij Ikea

Hoe kunnen we de typische Ikea producten beter maken, en hoe kunnen we onze klanten daar beter bij betrekken…dat moet zo ongeveer de insteek zijn geweest bij de implementatie van Virtual Reality als verlengstuk van de bedrijfsfilosofie van de Zweedse meubelfabrikant. Ikea is als woninginrichtingsbedrijf altijd al een wat vreemde eend in de bijt geweest. Echter wel innovatief als het gaat om het bedenken van werkbare concepten voor de meubelbranche.
Democratic Design volgens Ikea
Democratic Design, de term dekt de lading. Ikea wil graag de meubels multifunctioneel maken. En..nog belangrijker, meubels dienen een toegevoegde waarde te hebben. Het proces van bewustwording leidt bij Ikea tot toepassingen waar je in de eerste instantie wellicht niet aan zou denken. Want waarom zit er in je auto wel een usb aansluiting en waarom ontbreekt diezelfde usb aansluiting op het lampje wat op het nachtkastje naast het bed staat. Democratic Design past dus naadloos in de nieuwe filosofie van Ikea om het hele produktieproces dichterbij de klant te brengen. Het toepassen van Virtual Reality is dan een logische stap. Mensen willen graag van te voren weten hoe een bepaald meubelstuk in het huidige interieur staat. Met behulp van VR wordt die mogelijkheid gerealiseerd. Het gaat daarbij niet enkel om de beeldvorming door de consument, maar ook om de praktische toepasbaarheid maar ook om veiligheid.
Niet low-budget, wel betaalbaar
Volgens het creatieve brein van Ikea, de 48-jarige Marcus Engman, wil Ikea het verrassingselement terug brengen in de produkten van het bedrijf. “Ikea wordt vaak gezien als een bedrijf wat low-budget produkten op de markt brengt, maar bij Ikea gaat het juist om prijs-technisch verantwoorde ontwerpen. Dat is het grote verschil” aldus Engman tijdens de presentatie van de nieuwe collectie meubels die Ilse Crawford ontwierp voor het Zweedse bedrijf. Een van die opvallende innovaties zijn bijvoorbeeld meubels die een elektromagnetisch veld opwekken waardoor mobiele apparaten draadloos opgeladen kunnen worden.
Design is meer dan enkel de focus leggen op het visuele aspect
Volgens Marcus Engman is er een duidelijke verschuiving zichtbaar in de wijze waarop we de beschikbare ruimte thuis gebruiken. “Het is dus juist voor ontwerpers een uitdaging om hierin een weg te vinden, zowel wat betreft het ontwerpen van functionele meubels, maar ook wat betreft de manier waarop diezelfde meubels worden geproduceerd”, aldus Ikea’s hoofdontwerper die vanaf zijn jonge jaren al aan Ikea is verbonden. Design betekent ook het optimaal benutten van de eigenschappen van de gebruikte materialen om zodoende het begrip comfort te herdefiniëren. Door gebruik te maken van Virtual Reality en die mogelijkheden optimaal in te zetten kunnen we de mensen, waar ze zich ook ter wereld bevinden, directer betrekken bij de ontwerpfase van het uiteindelijke produkt. Maar het gebruik van VR in Ikea is slechts het begin van een nieuwe manier van ontwerpen en produceren. Dat belooft dus veel voor de toekomst.
Beschikbaarheid van Virtual Reality
De eerste stappen om Virtual Reality te implementeren en functioneel in te zetten zijn reeds gezet, overigens met bemoedigende resultaten. De bedoeling is immers niet enkel de inzetbaarheid van VR aan te tonen maar ook om aan te tonen dat het bruikbaar is en dus een meerwaarde kan vertegenwoordigen, zowel voor het bedrijf als de consument. De digitale opnames als eindresultaat zijn kwalitatief goed genoeg om te kunnen spreken over een bruikbaar resultaat. Daarnaast zal volgens Marcus Engman de bereikbaarheid van Virtual Reality ook voor de doorsnee consument toenemen. Voorbeelden van die toenemende beschikbaarheid van VR is bijvoorbeeld de nieuwe smartphone van Lenovo. “Voor Ikea is het dus van belang om voorop te lopen met de implementatie van nieuwe technische mogelijkheden daar we verwachten dat dit binnen 5 tot 10 jaar gemeengoed zal zijn in de meeste huishoudens. Zo zal het over niet al te lange tijd mogelijk zijn om via VR vanuit de thuissituatie te zien hoe bepaalde meubelstukkenin het interieur passen. Een dergelijke toepassing is nu wellicht nog een toekomstdroom maar zal uiteindelijk wel realiteit zijn. Het grote voordeel van dergelijke toepassingsmogelijkheden is dat de beschikbare tijd effectiever kan worden gebruikt. De klant weet immers dat het gewenste meubelstuk goed tot zijn recht kan komen en “verliest” derhalve minder tijd aan het winkelen of het zoeken naar het juiste produkt. Daarnaast biedt het toepassen van Virtual reality ook de mogelijkheid om te “spelen” met diverse kleurcombinaties. Dergelijke mogelijkheden hebben direct invloed op het comfort en gevoel van veiligheid voor de consument.
Vergroten van veiligheid door middel van Virtual Reality
Ikea is reeds langere tijd bezig met het toepassen van nieuwe digitale technieken die mogelijk waardevol kunnen zijn in de bedrijfsvoering voor de komende tijd. Tot nu toe blijkt VR het meeste potentieel te bieden. Met behulp van Virtual Reality kan niet alleen de designer vanuit verschillende denkbeeldige situaties kijken naar de mogelijke toepasbaarheid van nieuwe produkten zoals meubels, ook de consument kan via VR allerlei situaties en settings bekijken wat wel en niet wenselijk is. Zo kan men via VR bijvoorbeeld de keuken zien zoals een kind dat doet en daarbij dus extra aandacht geven aan het veiligheidsaspect. Zodoende kan de techniek van Virtual Reality niet alleen een bijdrage leveren aan het vergroten van het comfort thuis, ook het veiligheidsaspect kan beter worden belicht.

Pin It on Pinterest

Share This